Uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej

Rechtór

10.05.2015

Informacja dla osób posiadających uprawnienia przodownika turystyki kolarskiej. W naszym klubie aktywnie działa obecnie 17 przodowników turystyki kolarskiej. Uprawnienia te zgodnie z regulaminem są nadawane osobom które są członkami PTTK, posiadają KOT w stopniu srebrnym oraz zdali kierunkowy egzamin. Uprawnienia są nadawane ze wskazaniem terminu ważności (2 lata) i podlegają okresowej prolongacie.

Weryfikacji przodowników tzn. ocenie jego pracy oraz aktywności w czasie ważności uprawnień dokonuje oddziałowa komisja - lub klub na prawach komisji (dział III par. 4 ust. 1 regulaminu). Nasz TKK Ondraszek jest klubem z uprawnieniami komisji, a więc uprawnienia są prolongowane przez przystawienie w legitymacji pieczęci klubu oraz podpis prezesa. Po 10 latach bardzo aktywnej działalności przodownicy nie podlegają już procesowi prolongaty. Przy zaistnieniu jednak specjalnych okoliczności nabyte uprawnienia mogą zostać cofnięte. Po 20 latach aktywniej działalności na wniosek klubu pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kolarską ZGPTTK Krajowa Narada Aktywu Kolarskiego PTTK (KNAK) może przyznać godność "Honorowego Przodownika Turystyki Kolarskiej" (dział I par. 2 ust. 3d regulaminu).