Najlepiej pracująca komisja oddziałowa lub klub

Rechtór

17.05.2013

Wyniki konkursu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK na najlepiej pracującą komisję oddziałową, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK w 2012 roku

Kategoria I - komisje oddziałowe i kluby

Miejsce

Nazwa komisji/klubu

Dziedzina

Suma pkt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach

139
II
9

91
VI
5

65
I
11

75
III
8

518
I
11

63
I
11

47
III
8

63

2

Komisja Turystyki Kolarskiej "Sokół" przy Oddziale PTTK w Radlinie KWK "Marcel" w Radlinie

263
I
11

181
I
11

63
II
9

46
V
6

362
III
8

9
IX
2

56
II
9

56

3

Komisja Turystyki Kolarskiej przy Oddziale PTTK "Podlasie" w Siedlcach

69
V
6

144
IV
7

53
IV
7

64
IV
7

32
VII
4

32
II
9

76
I
11

51

4

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Gronie" w Tychach

63
VI
5

158
II
9

26
IX
2

97
I
11

389
II
9

14
V
6

18
IX
2

44

5

Klub Turystyki Kolarskiej PTTK "Przygoda" w Toruniu

127
III
8

87
VII
4

63
II
9

28
VII
4

21
VIII
3

27
IV
7

46
IV
7

42

6

Turystyczny Klub Kolarskie "Ondraszek" w Cieszynie

30
X
1

87
VII
4

39
VI
5

82
II
9

34
VI
5

32
II
9

24
VIII
3

36

7

Bytomski Turystyczny Klub Kolarskie PTTK "Catena" w Bytomiu

51
VII
4

99
V
6

39
VI
5

35
VI
5

41
V
6

10
VIII
3

25
VII
4

33

8

Klub Turystyki Kolarskiej "Ktukol" w Głuchołazach

37
IX
2

23
X
1

43
V
5

19
VIII
3

97
IV
7

14
V
6

41
V
6

31

9

Łódzki Klub Turystów Kolarzy w Łodzi

93
IV
7

145
III
8

33
VIII
3

15
X
1

4
IX
2

11
VII
4

32
VI
5

30

10

Klub Turystyki Rowerowej "Sigma" przy Oddziale Poznańskim PTTK w Poznaniu

45
VIII
3

82
IX
2

6
X
1

16
IX
2

3
X
1

6
X
1

18
IX
2

12

Kategoria II - sekcje w kołach wielodyscyplinowych

Miejsce

Nazwa komisji/klubu

Dziedzina

Suma pkt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

1

Klub Osiedlowy PTTK "M-2" w Myszkowie

133
I
4

170
II
2

45
I
4

49
I
4

135
II
2

18
II
2

32
I
4

22

2

Koło Osiedlowe PTTK "Jantarowe Szlaki" w Szczecinie

91
II
2

179
I
4

16
II
2

20
II
2

149
I
4

45
I
4

17
III
1

19

3

Sekcja Kolarska "Kręcikoło" przy Oddziale Wojskowym PTTK w Krośnie Odrzańskim

24
III
1

20
III
1

4
III
1

12
III
1

22
III
1

9
III
1

22
II
2

8

Źródło: Informator nr 354 (styczeń-luty 2013)