Spotkanie z okazji jubileuszu 45-lecia działalności klubu

Rechtór

11.12.2011

Dnia 2.12.2011 odbyło się jubileuszowe spotkanie klubu w Domu Narodowym. Prawie dokładnie miesiąc wcześniej minęło 45 lat od spotkania kilkunastu działaczy PTTK i młodych chłopaków w schronisku „U Jónka” pod Czantorią, gdzie w rezultacie założono klub kolarski który nazwano „Ondraszek”’. Jako, że jest to rocznica szafirowa trzeba było jej nadać odpowiednio godną i uroczystą oprawę. W tym celu wynajęliśmy salę widowiskową Domu Narodowego w Cieszynie, ustaliliśmy program spotkania, zamówiliśmy słodką niespodziankę i rozesłaliśmy zaproszenia. Z tej okazji wydaliśmy również ścienny kalendarz ilustrowany klubowymi wydarzeniami.

Jako wydarzenie towarzyszące w galerii „Na piętrze” Domu Narodowego została też zainstalowana wystawa dawnych plakatów reklamowych firm rowerowych z przełomu XIX i XXw, którą współtworzył B. Fukała z PTTSu. Salę przyozdobiono banerami, ilustracjami i plakatami z ważniejszych klubowych wydarzeń, a na stołach znalazły się poszczególne tomy kroniki oraz małe co nieco, o które postarał się zespół organizacyjny z zarządu klubu. Na honorowym miejscu, na scenie stanął „bombowiec” z 1938r. „Szeryfa” w towarzystwie roweru z aktualnych zasobów klubowych. A więc od strony organizacyjnej wszystko zostało dograne, a ludzie?

Z radością należy zaznaczyć, że na spotkanie przybyło prawie 70-ciu klubowiczów, w tym również i tych, którzy już dawno nie uczestniczą we wspólnej rowerowej przygodzie. Przybyli też dostojni goście:

  • Mieczysław Szczurek – Burmistrz miasta Cieszyna,
  • Halina Twardzik – Prezes PTTS „Beskid Śląski” w RCZ,
  • Emilia i Władysław Sosnowie – założyciele i pierwszy przewodniczący klubu,
  • Władysław Kristen – PZKO w RCZ,
  • Henryk Więzik – Wiceprezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie,
  • Alicja i Marek Koba – Przewodniczący Rady Regionalnej Turystki Kolarskiej województwa Śląskiego,
  • Zenon Sobczyk – szef Koła PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie,
  • Mieczysław Prawdzik – szef sekcji turystycznej PTTK „Człapaki,”
  • przedstawiciele klubów kolarskich „Przerzutka” z Zebrzydowic, „Huzy” Gliwice, „Wandrus” Żory oraz „Gronie” z Tychów,
  • przedstawiciele Towarzystwa Rowerowego „Olza” przy PTTS w RCZ

Spotkanie rozpoczął występ 7-osobowego chóru męskiego „Hejnał–Echo” z Karwiny, który przed popisem własnych możliwości zaśpiewał wraz z zebranymi hymn klubu. W repertuarze została zawarta również pieśń skomponowana specjalnie na cześć Jubilata. Konferansjerem i chórzystą zarazem był w tym fragmencie spotkania B. Fukała, po czym osobiście przejąłem rolę gospodarza.

Następnie głos zabrał burmistrz, który w ciepłych słowach docenił starania i osiągnięcia klubu oraz wręczył okolicznościowy adres. Równie wzruszające życzenia, podziękowania oraz pamiątki Ondraszek otrzymał od większości z wyżej wymienionych gości. Jubileusz był też wspaniałą okazją wyróżnienia zasłużonych działaczy, H. Więzik z oddziału PTTK wręczył wyróżnienia PTTK naszym klubowiczom. Jarosław Rezmerotrzymał Odznakę Zasłużonego dla pracy wśród młodzieży w stopniu złotym, Jadwiga Gracyasz została nagrodzona Odznaką Zasłużonej dla pracy wśród młodzieży w stopniu srebrnym, Beata Szarzec orazLeszek Szurman otrzymali Dyplomy ZGPTTK, w końcu Bolesław Fukała i Zdzisław Fierla zostali wyróżnieni Dyplomami PTTK Za Pomoc i Współdziałanie.

Następnie przystąpiliśmy do wręczania dyplomów klubu, które wraz z odznakami otrzymali: Emilia i Władysław Sosna, Andrzej Słota, Włodzimierz Nowak, Krzysztof Sumera i Piotr Hamera. Należy wspomnieć, że trakcie wręczania dyplomu szacownym założycielom uczestnicy samorzutnie zaśpiewali „sto lat” i jednocześnie wnieśli toast, co ogromnie jubilatów wzruszyło. Po tych serdecznościach na salę wjechała niespodzianka w formie ogromnego tortu jubileuszowego przyozdobionego stosownym napisem, wieżą piastowska oraz rotundą z masy czekoladowej. Tort stał się wdzięcznym obiektem fotografii oraz jednym z głównych rekwizytów na pamiątkowej zbiorowej fotografii uczestników, którą dzięki staraniom zaprzyjaźnionego z klubem fotografa - T. Maciejiczka jeszcze przed zakończeniem spotkania można było odebrać.

Autorka tego kulinarnego dzieła dokonała niebawem jego podziału, co nie było wcale łatwym zadaniem, zważywszy na zupełnie nietypową wielkość. W trakcie konsumpcji został przedstawiony zarys dokonań klubu widziany oczami kolejnych jego prezesów. Władysław Sosna przybliżył wszystkim kulisy założenia oraz początki działania klubu. Swoje wystąpienie poparł wspomnieniami ciekawych zdarzeń na ówczesnych rowerowych ondraszkowych szlakach. Jego następca od 1979r. - Andrzej Słota opowiedział o swojej rekordowej, bo 27-letniej kadencji oraz jak udawało się przemierzyć i penetrować coraz to dalsze szlaki nie wyłączając zagranicznych wojaży. W 2006r. przejąłem stery klubu i w swoim wystąpieniu porównałem swoje zamierzenia z ich realizacją w trakcie nieporównywalnie krótszej, bo tylko 5-letniej kadencji.

Alicja Pawlik w tym czasie zaprezentowała multimedialny pokaz zdjęć z różnych lat oraz bliższych i dalszych wypraw. Swoimi wspomnieniami z przygód na szlakach podzielili się również: Józef Salecki, Jan Ozimek i Piotr Nowak. Korzystając z otrzymanych na wstępie śpiewników ten pełny serdeczności wieczór zakończyliśmy gremialnym śpiewaniem, przy czynnym udziale wszystkich obecnych. Myślę, że ten sympatyczny wieczór będziemy długo mile wspominać zwłaszcza, że już za 5 lat… Złote Gody!