Wielka Gala na 100-lecie Oddziału PTTK „Beskid Śląski”

Rechtór

19.03.2010

Cieszyński teatr od godz. 1100 zapełnił się tłumem gości. Wśród przeróżnych galowych ubiorów odznaczały się niecodzienne w tym miejscu swetry z emblematami przewodników PTTK. Nikt z zebranych jednak się temu nie dziwił, gdyż właśnie Komitet Organizacyjny obchodów stulecia naszego Oddziału PTTK wynajął ten szacowny przybytek sztuki, aby wspólnie świętować niecodzienny jubileusz.

Wysłano całe mnóstwo zaproszeń i zjechało się całe mnóstwo gości. Były władze naczelne PTTK z Lechem Drożdżyńskim, były reprezentacje władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, były obecne delegacje z oddziałów PTTK z bliższych i dalszych stron, stawili się równie licznie cieszyńscy turyści należący do różnych jednostek organizacyjnych Oddziału w tym i z naszego Ondraszka. Przybyły też delegacje zza Olzy z PTTS-u oraz PZKO.

Okazja była równie niecodzienna jak i sam jubileusz. Między innymi na członków naszego klubu spadł istny deszcz wyróżnień. A byli to:

  • Tytuł Honorowy Przodownik Turystyki Kolarskiej z rąk prezesa Drożdzyńskiego odebrali: Janina i Zbigniew Pawlikowie, M. Bilko-Holisz i Piotr Holisz, W. Zmełty, J. Rezmer. Godność ta została przyznana na ostatniej naradzie KNAK w Warszawie, lecz z odbiorem zaczekaliśmy do tego jubileuszowego spotkania.
  • Medal Zasłużony dla Turystyki odebrali: W. Zmełty, J. Pawlik i P. Holisz. Medal został przyznany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wniosek Oddziału.
  • Odznaka zasłużony dla województwa śląskiego odebrał Z. Pawlik. Odznaka została przyznana przez Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek Oddziału.
  • Dyplom ZG PTTK odebrali: E. Mrózek, K. Kasztura. Dyplom został przyznany przez ZG PTTK na wniosek Oddziału PTTK.
  • Dyplom PTTK za pomoc i współdziałanie otrzymali: W. Porębska i W. Kristen. Dyplom został przyznany przez ZG PTTK osobom nie będącym członkami PTTK za specjalne zasługi dla organizacji.
  • Srebrną Honorową Odznakę PTTK odebrała : J. Gracyasz. Odznakę przyznała kapituła odznaczeń ZGPTTK na wniosek Oddziału.
  • Medal za pomoc i współdziałanie otrzymał PTTS W RCZ (prezes p. H. Twardzik). Medal został przyznany dla organizacji współpracujących przez ZG PTTK na wniosek Oddziału PTTK.
  • Pamiątkowy Medal jubileuszowy wykonany dzięki staraniom Komitetu Organizacyjnego otrzymali założyciele klubu „szeryfowie” E i W. Sosna oraz nasz senior W. Gojniczek.

Należy zaznaczyć, że powyższa lista wyróżnionych nie wyczerpała całości zagadnienia. Pozostałe wyróżnienia jak również przyznane lecz nie odebrane na tej gali zostaną wręczone przy najbliższej okazji, o czym oczywiście napiszę. Trzeba dodać, że o wyróżnienia dla działaczy spod znaku Ondraszka zaczęliśmy się starać już cztery lata temu, bezpośrednio po zakończonym wielkim sukcesem 46. Zlocie przodowników turystyki kolarskiej „Ziemia cieszyńska”. Okazja nadania pojawiła się dopiero teraz, przy obchodzonym właśnie jubileuszu Oddziału.

Ogółem na ręce działaczy Oddziału przekazano kilkadziesiąt różnego rodzaju wyróżnień w tym także odznaczeń państwowych. Po tym bardzo sympatycznym bloku nadszedł czas na przemówienia i okazjonalne upominki. Rozpoczął Jan Olbrycht - obecnie Eurodeputowany a dawniej burmistrz Cieszyna, a zakończył prezes PTTK Lech Drożdzyński. We wszystkich okazjonalnych adresach podkreślano bogatą przeszłość i życzono równie owocnej przyszłości.

Trzeba wiedzieć, że nasz klub współtworzy tą historię już od 44 lat i w okolicznościowym wydawnictwie „100 lat Oddziału PTT-PTTK „Beskid Śląski w Cieszynie 1910-2010” zajmujemy jeden z grubszych rozdziałów. Publikacja ta jest moim szczególnym powodem do radości, gdyż będąc członkiem Komitetu Redakcyjnego od kilku miesięcy mocno pracowałem nad treścią książki i mam w niej osobisty wkład zarówno literacki jak i ilustracyjny. Publikacja ta jest w mojej ocenie estetycznie wydana na gali była rozprowadzana „jeszcze ciepła” jako, że została dosłownie kilka dni temu została odebrana z drukarni.

Ostatnim akcentem uroczystości były występy świetnego jak zawsze Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Cieszyńska” im. J. Marcinkowej. Trzeba dodać, że nasz klubowy „Roztrzapek”, która udziela się od lat w chórze zespołu wygląda prześlicznie w śląskim stroju. Popatrzcie zresztą na zdjęcia! Uroczystości zakończyły się ok. 1700 małym rautem w teatralnym bufecie. A potem nastąpiło mniej oficjalne podsumowanie w wyłącznie naszym gronie...