100-lecie oddziału PTTK - komunikat PTTK

Komitet Organizacyjny PTTK

7.03.2010

Rok 2010 jest bardzo znaczący zarówno w życiu mieszkańców Cieszyna, jak i w naszej turystycznej społeczności. Dla mieszkańców Cieszyna jest to jubileusz 1200-lecia legendarnego założenia miasta, a równocześnie turyści zrzeszeni w Oddziale PTTK „Beskid Śląski” obchodzą rocznicę 100-lecia założenia Polskiego Towarzystwa Turystycznego “Beskid”. Organizacja ta w 1921r. została Oddziałem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a po latach swej owocnej i chlubnej działalności w 1950r. przekształciła się ostatecznie w obecny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Po drugiej stronie Olzy działa, kilkakrotnie reaktywowane Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej, które również wywodzi się z PTT „Beskid”.

Kiedy 6 marca 1910r. grupa ówczesnych działaczy postanowiła powołać do życia polską organizację turystyczną obejmującą swym zasięgiem Śląsk Cieszyński i Górny, sytuacja geopolityczna była mocno skomplikowana. W Beskidach niepodzielnie panował niemiecki „Beskidenverein”, gdzie polskojęzyczni turyści często byli intruzami. Stworzenie przeciwwagi stało się wówczas pilną i palącą koniecznością. Budowano schroniska, powstawały przewodniki i mapy, wytyczano szlaki. Ówczesne władze wcale tej działalności nie ułatwiały, więc żmudna praca organizacyjna nabierała również innego, narodowego wymiaru. Obie wojny światowe wyrwały z szeregów sporo znanych i oddanych idei działaczy turystycznych, z czasem zmieniały się również granice państwowe oraz ustroje.

Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, jako kontynuator turystycznych idei przyświecających swoim poprzednikom, przygotował z okazji jubileuszu specjalną wystawę. Zapraszamy serdecznie do złożenia wizyty w sali wystawowej “Piwnica” Muzeum Śląska Cieszyńskiego przy ul. Regera, w dniach od 8 marca do 25 marca 2010r., w godzinach od otwarcia muzeum do 1700, a w poniedziałki 1200-1700. Wystawa obejmuje dotychczasowe dokonania Oddziału, a oprócz rysu historycznego zawiera również spojrzenie na aktualne profile turystycznej aktywności. Można na niej zobaczyć jak zmieniało się wyposażenie turystów wyruszających na szlaki narciarskie, górskie czy rowerowe, podziwiać gromadzone przez lata kolekcje trofeów oraz zdobyte wyróżnienia.

Wstęp wolny.