Żegnamy kol. Władka Janika

Rechtór

19.08.2009

 Ta nieoczekiwana wiadomość zupełnie nas poraziła. Nikt się tego nie spodziewał, że gdy przygowywaliśmy tegoroczny Rajd do źródła Olzy widzieliśmy Władka po raz ostatni. Władysław Janik-Prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego "Beskid Śląski" w Republice Czeskiej zmarł 13.08.2009r. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela turystyki nie tylko kolarskiej, niestrudzonego organizatora i pełnego pogody ducha oraz pomysłów działacza. Początek naszej dobrej współpracy zaczął się w roku 2005, gdy przygotowywaliśmy 46. Zlot P.T.Kol."Ziemia Cieszyńska". Szukaliśmy wówczas partera do pomocy przy organizacji tras zlotowych prowadzonych po czeskiej stronie Ziemi Cieszyńskiej.

Zwrócilismy się z tym problemem do PTTS-u, a Władek wraz z zepołem zpowodzeniem przejął organizację tego fragmentu Zlotu. Tak więc wielki sukces jaki wówczas odnieśliśmy to również i Jego zasługa. Później przyszła kolej na organizację następnych imprez i tak stopniowo nasze wspólne działanie przerodziło się w wielką przyjaźń.

Obecnie owocem tej współpracy jest wspólny dla PTTS-u i Ondraszka kalendarz wycieczek, z których część realizuje nasz klub a część przyjaciele zza Olzy. Teraz, kiedy Władka już nie ma będzie nam Go bardzo brakować, lecz myślę, że nadal nam będzie towarzyszył choć teraz już w innym - duchowym wymiarze. Cześć Jego pamięci.

W uroczystości pogrzebowej w dniu 19.08.2009 na cmentarzu w Suchej Średniej ś.p.Władka Janika pożegnała delegacja Ondraszków w składzie: Piotr Holisz, Andrzej Nowak, Janina i Zbigniew Pawlikowie. W imieniu naszego Klubu oraz PTTK Oddział "Beskid Śląski" w Cieszynie pożegnałem Zmarłego w okolicznościowym przemówieniu.