XXII Rajd Rodzinny - góra Chełm

Rechtór

26.05.2019 r.

 

XXII CIESZYŃSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY
SPRAWOZDANIE

 

Po fali nieustających opadów dnia 26 maja 2019r. w tzw. "oknie pogodowym" odbyła się XXII edycja Cieszyńskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, zorganizowanego przez TKK PTTK "Ondraszek". Komandorem rajdu był Aleksander Sorkowicz "Olo".

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: p. Gabriela Staszkiewicz Burmistrz Miasta Cieszyna, p. Sylwia Branny Wójt Gminy Goleszów oraz p. Ryszard Mazur Honorowy Prezes Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie.

Celem rajdu było propagowanie czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę oraz poznanie walorów krajoznawczych Ziemi Cieszyńskiej, a zwłaszcza urokliwych terenów gminy Goleszów. W rajdzie udział wzięło ok. 70 uczestników. Byli to przedstawiciele kilku pokoleń od wnuków po dziadków.

Start zorganizowano na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków. Osobne stoisko przygotowała również Straż Miejska, na którym w ramach prowadzonej od ubiegłego roku akcji, zainteresowani mieli możliwość specjalnego oznakowania swoich rowerów zapobiegającego ich kradzieży.

Obecny na starcie Honorowy Prezes O/PTTK w Cieszynie p. Ryszard Mazur przekazał słowa uznania uczestnikom, życząc pozytywnych wrażeń i bezpiecznego pokonania trasy. Do życzeń w swojej wypowiedzi nawiązał również Zastępca Burmistrza Cieszyna p. Krzysztof Kasztura, który jednocześnie był uczestnikiem rajdu. Następnie uczestniczącym w imprezie matkom z okazji Ich Dnia złożono serdeczne życzenia, poparte drobnym upominkiem.

Prezes klubu Zbigniew Pawlik "Rechtór" przekazał szczegółowe informacje o trasie i jej atrakcjach. Zgodnie ze scenariuszem trasę można było pokonać indywidualnie biorąc udział w rowerowej grze terenowej, bądź zgodnie z przepisami ruchu drogowego w niewielkich grupach na kilku trasach przygotowanych i pilotowanych przez działaczy klubowych. Gra terenowa polegała na zlokalizowaniu w terenie miejsc wg mapy startowej i finalnie odgadnięciu zaszyfrowanego hasła. Z tym zadaniem postanowiło się zmierzyć osiem zespołów. W celu udzielenia ewentualnej pomocy technicznej bądź medycznej oczekiwał przygotowany samochód techniczny. Wszystkie trasy liczyły ok. 20 km i prowadziły na metę zlokalizowaną w Goleszowie na górze Chełm.

Na symboliczny sygnał startowy R.Mazura wyruszono w drogę. Na trasie uczestnicy zostali poczęstowani smakowitymi wafelkami "Prince Polo" i po ok. dwóch godzinach wszyscy dotarli na metę, gdzie otrzymali ciepły posiłek.

Następnie przystąpiono do realizacji zaplanowanego bloku konkursów. Rozegrano następujące konkurencje, w których zwyciężyli:

Synchroniczny bieg w workach (konkurs dla dzieci):

 1. Weronika Kula
 2. Sebastian Pieczonka
 3. Milena Chrapek

Konkurs "pompowania dętki na czas w rowerowym kole":

 1. Łukasz Krawczyk
 2. Marek Gazur
 3. Wacław Pieczonka

Konkurs rzutu oponą:

 1. Mirosław Kula
 2. Grzegorz Sawka
 3. Aleksander Sorkowicz

Konkurs rzut lotkami do tarczy:

 1. Marek Gazur
 2. Grzegorz Sawka
 3. Piotr Hamera

Konkurs znajomości z przepisów ruchu drogowego dla rowerzystów:

 1. Marian Wlach
 2. Aleksander Sorkowicz
 3. Wacław Pieczonka

Konkurs rodzinne odgadywanie hasła:

 1. Sebastian i Barbara Pieczonka
 2. Radosław i Łukasz Pawlik
 3. Marcin i Grażyna Socha

Zwycięzcy powyższych zmagań konkursowych otrzymali nagrody rzeczowe.

Przybyły na metę p. Rafał Glajcar Zastępca Wójta Gminy Goleszów w imieniu władz gminnych powitał serdecznie uczestników rajdu, pogratulował kondycji i zapraszał do częstszego penetrowania uroczych zakątków tej niezwykle gościnnej gminy, w tym w ramach następnych rajdów tego typu. Należy zaznaczyć, że już niejednokrotnie klub Ondraszek korzystał z gościnności i przychylności tutejszych władz. Wystarczy wspomnieć, że kolejne edycje rajdów rodzinnych w 2017 i 2018 roku odbyły się właśnie na terenie gminy: w Goleszowie Równi oraz Cisownicy.

Najbardziej oczekiwaną częścią imprezy było niewątpliwie wręczenie głównych nagród w następujących kategoriach:

 1. W kategorii "Najliczniejsza Rodzina Rajdowa" puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Cieszyna otrzymała czteroosobowa rodzina p. Prochotów z Cieszyna.
 2. W kategorii "uczestnicy z najdalszych miejscowości": piękne statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Goleszów trafiły do uczestników przybyłych z Zebrzydowic, Goleszowa oraz Cisownicy.
 3. W kategorii "Najliczniejsza grupa zorganizowana": puchar ufundowany przez Honorowego Prezesa Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zdobyła grupa reprezentująca Klub Żeglarski PTTK "Sternik" działająca przy w/w Oddziale.
  Wyróżniono również rajdowych juniorów:
 4. W kategorii "Rajdowego Juniora", czyli najmłodszego rowerzysty, który samodzielnie pokonał trasę nagrody rzeczowe otrzymali dwaj Juniorzy: Sebastian Pieczonka oraz Mateusz Zielke.
 5. W kategorii "Najmłodszy uczestnik rajdu" słodką niespodziankę wręczono 2,5 letniemu Radkowi Pawlik (rocznik 2016), który przejechał trasę wraz z ojcem i dziadkiem.

Wszystkie zespoły uczestniczące w grze terenowej odszyfrowały prawidłowo hasło "W plenerze najlepiej na rowerze" i otrzymały drobne upominki ufundowane przez Gminę Goleszów.

Piękną pamiątką z tego sympatycznego rowerowego wydarzenia oprócz wspomnień pozostaje niewątpliwie ładny okolicznościowy proporczyk, który wszyscy uczestnicy otrzymali w ramach świadczeń.

Należy zaznaczyć, że rajd mógł być zrealizowany dzięki życzliwej pomocy następujących instytucji oraz firm:

Urząd Miejski Cieszyn
Urząd Gminy Goleszów
Mondelez Polska Oddział Cieszyn
i innych

oraz dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK "Ondraszek", którzy zapewnili pełną organizację oraz obsługę tego wydarzenia.

 

[GALERIA - foto. "Paparazzi"]

[GALERIA - foto. "Skryba"]

[GALERIA - foto. "Rechtór"]

 

Zbigniew Pawlik
Prezes TKK PTTK "Ondraszek"