Spotkanie aktywu kolarskiego Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego

Rechtór

11.02.2017 r.

Spotkanie aktywu kolarskiego Rady Regionalej Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego

 

Miejscem tego dorocznego spotkania było Muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu Brzegach, a jego organizatorem był niedawny jubilat czyli Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” z Cieszyna, który w ubiegłym roku świętował złote gody swoje działalności. Impreza m.in. była okazją do podsumowania jubileuszowych wydarzeń wśród tak dostojnego gremium.

Miejsce obrad też nie zostało wybrane przypadkowo. Śp. Maria Skalicka była rodowitą ustronianką i choć mieszkała, pracowała i zmarła w Katowicach, całe swoje pozazawodowe życie poświęciła „małej ojczyźnie”. W testamencie w formie darowizny przekazała jej bogate zbiory kolekcjonerskie i bibliofilskie związane z Ustroniem i Ziemią Cieszyńską, a także swój dom rodzinny. Tutaj właśnie je zebrano i udostępniono zwiedzającym, a uczestnicy spotkania mogli je odkryć dla własnych klubowych wypraw w przyszłości.

Do Ustronia przybyło łącznie 67 przedstawicieli z 13 klubów i komisji kolarskich z województwa śląskiego, w tym również Honorowy Członek Ondraszka St.Radomski z Gliwic, wiceprezydent UETC Stanisław Karuga z Katowic oraz przewodniczący Regionalnej Rrady Turystyki Kolarskiej (RRTKol.) Marek Koba z Jaworzna.

Po powitaniu i przedstawieniu przybyłych przez gospodarza spotkania „Rechtora” Zbigniewa Pawlika głos zabrała kierownik placówki p. Irena Maliborska, która w swoim wystąpieniu przybliżyła postać fundatorki i historię tej filii ustrońskiego Muzeum Techniki. Uczestnicy z kolei nie ukrywali, że w zdecydowanej większości byli w tym miejscu po raz pierwszy.

Następnie prezes Ondraszka „Rechtór” Z. Pawlik przedstawił półwieczną historię klubu posiłkując się przyniesionymi specjalnie z tej okazji tomami kronik klubowych oraz zawartością pakietu powitalnego, który wszyscy przy wejściu otrzymali. Był tak dobrany (m.in. egzemplarze archiwalnych WR, zbiory pocztówek itp.), że mógł w skondensowanej formie zilustrować dotychczasową działalność Ondraszka.

Bardzo miłym akcentem było uhonorowanie przez Ondraszka wszystkich ogniw RRTKol. specjalnymi dyplomami, klubową monografią i jubileuszowym medalem. Przy tej okazji również pod naszym adresem wypowiedziano wiele serdecznych życzeń, popartych okolicznościowymi adresami i pamiątkami.

Kolejny blok programowy wypełnił M.Koba i St.Karuga, którzy omówili sprawy organizacyjne, czekające ciekawe wydarzenia nadchodzącego sezonu oraz inne nurtujące nasze środowisko. Sprawozdanie złożył też P.Rościszewski reprezentujący Klub Śląskich Znakarzy. Nie było ono zbyt optymistyczne, gdyż wg sprawozdawcy klub działał w prawie jednoosobowym składzie, a władze samorządowe poszczególnych gmin i miast nie wykazują wiele zrozumienia i woli współdziałania dla batalii toczonej w sprawie utrzymania czytelności oznakowanych tras rowerowych w naszym województwie. Następnie „Skryba” Andrzej Nowak- prowadzący TRW przy klubie Ondraszek w swoim wystąpieniu przedstawił regionalne odznaki turystyki kolarskiej weryfikowane przez TRW i zachęcał do ich zdobywania. W tle obu wystąpień na ekranie można było zobaczyć Ondraszkowy przegląd wydarzeń jubileuszowego sezonu w prezentacji przygotowanej przez „Paparazziego” Piotra Hamerę.

Po przerwie poświęconej podziwianiu muzealnych zbiorów, wymianie doświadczeń oraz „wchłonięciu” przygotowanego poczęstunku „Rechtór” Z. Pawlik zaprosił do prezentacji historii klubu na bazie slajdów pochodzących w większości z lat 80-tych ubiegłego wieku. Poza tym, że osoby na nich uwiecznione „nieco” się zmieniły, to widać było jeszcze jak dalece zmieniła się też nasza rzeczywistość - od sprzętu rowerowego i biwakowego, po infrastrukturę rowerową czy wygląd zabytkowych miejsc, które wówczas odwiedziliśmy.

Ostatnim akcentem tego udanego spotkania było zwiedzanie prywatnej kolekcji historycznych motocykli „Rdzawe diamenty”, przygotowane przez „Wędrowniczka” L. Szurmana. Serdecznie pożegnaliśmy gości i pozostały nam miłe wspomnienia oraz wpisy do pamiątkowej księgi z życzeniem „do zobaczenia na rowerowych trasach”.

 

[GALERIA ZDJĘĆ]