Gala Jubileuszu 50-lat TKK "Ondraszek" Cieszyn

Rechtór

5.11.2016r.

Wielka Gala Jubileuszowa Ondraszka

Po wielkich przygotowaniach które streściłem w wspomnieniu „zanim podniesiono kurtynę …” Gala rozpoczęła się wernisażem wystawy fotograficznej. Prace konkursowe zostały umieszczone na płytach i sztalugach w korytarzu przed wejściem na salę. Już godzinę wcześniej uczestnicy spotkania głosowali na najciekawsze zdjęcia, a karty głosowania znikały w przygotowanej urnie.

O godz.15.00 po krótkim powitaniu przez Rechtora Zespół jubileuszowy ZPiT im. J.Marcinkowej dał wspaniały półgodzinny koncert który rozpoczął się odraszkowym hymnem jubileuszowym. Zespół zebrał gromkie brawa oraz mały upominek do obczęstowania wśród członków, choćby po naparstku jak zaznaczył wręczający go Rechtór.

Konferansjer Czorno A.Wlach zainaugurowała spotkanie od wspomnienia zmarłych klubowiczów – zwłaszcza śp.St.Pawlika, który zmarł w ubiegłym roku. Następnie Rechtór w kilkunastu minutach wystąpienia otrzymał niełatwe przestawienie półwiecznej klubowej historii. I udało się zmieścić w ramach czasowych, gdyż Czorno nie interweniowała za przekroczenie czasowego limitu.

Bardzo przyjemną częścią spotkania było wręczenie przyznanych wyróżnień członkom klubu wg załączonej listy. W gronie wyróżnionych znalazły się też: PTTS „BS” oraz nasz Klub otrzymując Śląskie Honorowe Odznaki PTTK.

W wystąpieniach gości głos zabrali prawie wszyscy przybyli, w tym burmistrz Cieszyna R.Macura, Starosta Powiatu cieszyńskiego J.Król, przedstawiciel ZGPTTK E.Kutyła, Euroregionu B.Kasperek, Rady Regionalnej Tur.Kol.Woj.Śląskiego M.Koba, przedstawiciele PTTS-u, PZKO, macierzystego O/PTTK i jego i jednostek organizacyjnych a także zaprzyjaźnionych klubów. Padło wiele ciepłych słów oraz wiele życzeń na drugie półwiecze pod adresem jubilata, otrzymaliśmy też sporo upominków, tym książek we wszelkiej postaci.

Przerywnikiem artystycznym był brawurowy występ zespołu tańca nowoczesnego dziewcząt z Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika, który zebrał wielkie owacje.

W dalszej części wręczono statuetki jubileuszowe 50/50, których zbiór pięknie się prezentował na prezydialnym stole. Skryba przedstawił historię narodzin tego wyróżnienia a jego pomysłodawca , wykonawca i sponsor w jednym – Bystry J.Rezmer najpierw wręczył 11 honorowych statuetek zasłużonym organizacjom i założycielom klubu oraz dotychczasowym jego trzech prezesom - wg załączonej listy. Następnie zostały wręczone statuetki jego zdobywcom. A, że nie było to łatwe zadanie, świadczy niewielka liczba jego zdobywców (tylko 15 klubowiczów i jeden sympatyk) – wg załączonej listy.

Oficjalną część spotkania zakończyło wykonanie rodzinnego zdjęcia, po czym na salę wjechał piękny jubileuszowy tort. Spełniliśmy tez uroczysty toast dzięki winem z winnicy Skryby A.Nowaka, który bezinteresownie go ofiarował na tę okazję. Podsumowanie tej udanej imprezy nastąpiło już w podgrupach – goście oficjalni z rest. Kamienica Konczkakowskich, a pozostali w przytulnej Sali Cieszyńskiego Dworku.

Rechtór-zbyś

 GALERIA ZDJĘĆ

 

lp

Wyróżnienie

kandydat

Wręczający/uwagi

Wyróżnienia państwowe

1

Brązowy Krzyż Zasługi

Andrzej Słota

Odznaczenie wręczone w UW dn.05.04.2016

Wyróżnienia wojewody śląskiego

2

Odznaka Zasłużony dla województwa śląskiego

w st. złotym

Andrzej Słota

Odznaczenie wręczono dn.15.10. na wniosek Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości (wniosek PTTK został wycofany jako złożony później)

3

Odznaka Zasłużony dla województwa śląskiego

w st. srebrnym

Emilia Sosna

p. Sylwia Cieślar

Wiceprzewodniczaca Sekmiku Sląskiego

Andrzej Nowak

Wyróżnienia ZGPTTK

4

Honorowy członek PTTK

Władysław Sosna

Zarząd klubu wystosował wniosek do O/PTTK o przedstawienie kandydatury pod głosowanie na walnym zebraniu

O/PTTK Beskid Sląski

5

Medal „Za pomoc i współpracę”

Krzysztof Marciniuk

Ryszard Mazur przewodniczący kapituły odznaczeń ZG PTTK

6

Złota Odznaka Honorowa PTTK

Jadwiga Rezmer

Edward Kutyła członek ZG PTTK

lub

Ryszard Mazur przewodniczący kapituły odznaczeń ZG PTTK

Andrzej Nowak

7

Brązowa Odznaka Honorowa PTTK

Barbara Nowak

8

Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród młodzieży

Andrzej Nowak

9

Dyplom ZGPTTK

Alicja Gołucka

Kazimierz Szewczyk

Piotr Hamera

Rada Prezesów O/PTTK woj.ślaskiego

10

Wpis do księgi zasłużonych woj.śląskiego

Emilia Sosna

Wpis zostanie dokonany dnia 26.11.w Jaworznie na uroczystym spotkaniu Rady Prezesów O/PTTK

11

Śląska Honorowa Odznaka PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RCZ

Jacek Tyczkowski

członek Rady Prezesów O/PTTK woj.śląskiego

Włodzimierz Nowak

Władysław Kristen

Turystyczny Klub Kolarski Ondraszek

12

Dyplom Rady Prezesów O/PTTK woj. ślaskiego

Leszek Szurman

j.w.

Kazimierz Szewczyk

Andrzej Nowak Ziołowy

Piotr Hamera

Piotr Holisz

Rada Regionalna Turystyki Kolarskiej woj.śląskiego

13

Odznaka za zasługi w turystyce kolarskiej woj.śląskiego

Leszek Szurman

Marek Koba
Przewodniczący Rady Regionalnej Turystyki Kolarskiej woj. śląskiego

Władysław Zmełty

Piotr Hamera

Krzysztof Sumera

Włodzimierza Nowak

Oddział PTTK „Beskid Śląski”

14

50 lat w PTTK

Władysław Sosna

Jacek Tyczkowski

prezes O/PTTK

Emilia Sosna

15

Dyplom Honorowy za pomoc i współpracę

Grażyna Klapuch

j.w.

Eugeniusz Klapuch

Józef Štirba

Adam Kłodowski

16

Dyplom Honorowy Zarządu Oddziału z okazji jubileuszu

Emilia Sosna

j.w.

Władysław Sosna

Beata Szarzec

Krzysztof Kasztura

Leszek Nowak

Piotr Holisz

Józef Lincer

Krzysztof Sumera

Andrzej Słota

 

Jubileuszowe Statuetki
50 wycieczek na 50 lecie Turystycznego Klubu Kolarskiego Ondraszek

 

Lp

Imię i Nazwisko

Ilość wycieczek

1

Beniamin Serkowicz

51

2

Kazimiera Hansel

52

3

Henryk Hansel

52

4

Beata Szarzec

54

5

Zbigniew Pawlik

55

6

Alicja Wlach

56

7

Stanisław Pawlik

56

8

Kazimierz Szewczyk

57

9

Marian Wlach

58

10

Piotr Hamera

63

11

Jadwiga Rezmer

63

12

Jarosław Rezmer

67

13

Andrzej Nowak „Ziołowy”

77

14

Aleksander Serkowicz

86

15

Leszek Szurman

132

16

Andrzej Warpechowski

169

Kapituła
Zarząd TKK Ondraszek
dnia, 27.10.2016r.