Zebranie sprawozdawcze rozstrzygnięcie konkursów sezonu 2015

Rechtór

22.01.2016

Co roku o tym czasie dokonujemy podsumowania minionego sezonu, wspominamy co już za nami i planujemy zbliżające się chwile kiedy nasze bicykle będą w powszechnym użyciu. Za miejsce spotkania tym razem wybraliśmy piękna nową salę SM Cieszynianka przy ul. Zofii Kossak na osiedlu Banotówka. Miało to duże plusy lecz także i drobne minusy. Obawialiśmy się trochę, że uczestnicy mimo informacji tutaj po prostu nie trafią. Okazało się też, że sala była trochę mała i niektórzy musieli siedzieć „w drugich rzędach”. Uczestników zebrało się ponad 50, a z zaproszonych gości przybyli: pan H. Twardzik - prezes PTTS Beskid Śląski w Czechach, R. Mazur - honorowy prezes Oddiału PTTK Beskid Śląski, przyjaciele z Towarzystwa Rowerowego Olza przy PTTS: B. Fukałą, Z. Fierla, Cz. Byrtus, W. Kristen z PZKO, M. Prawdzik – szef Człapoków. Dopisały też Ondraszki w tym obaj nasi klubowicze z Bielska-Białej K. Sumera i W. Nowak.

Zebranie rozpoczęliśmy wspomnieniem ostatnio zmarłych świętej pamięci St. Pawlika długoletniego członka klubu oraz świętej pamięci J. Kozieła – znanego działacza Koła nr 2 PTTK w Skoczowie – Honorowego Członka PTTK. Wzorem lat ubiegłych prowadzenie zebrania powierzyliśmy paniom: „Czornej” - A. Wlach i „Ośce” - J. Rezmer, którym pomagał sekretarz „Bystry” - J. Rezmer.

W sprawozdaniach prezesa klubu, komisji rewizyjnej oraz skarbnika powiało optymizmem. Wynikało z nich jednoznacznie, że omawiany sezon był bardzo udany, gdyż ze sporą nawiązką udało się zrealizować wszystkie zamierzenia i jeszcze do tego... nie dopłacić.

W bloku przeznaczonym dla gości R. Mazur w swej wypowiedzi nawiązał do słowa wstępnego opublikowanego w książce „40 lat z Ondraszkiem”. Pogratulował klubowi osiągnięć i nie ukrywając zaskoczenia wyliczył na podstawie sumarycznego kilometrażu w konkursie długodystansowca, że prawie objechaliśmy dwukrotnie Ziemię dookoła równika. Wręczył również dyplomy za wyjątkowe osiągnięcia w roku 2015 dla: „Paparazziego” - P. Hamery za utworzenie Ondraszkowej strony na Facebooku orazA. Poloczkowi za aktywny udział w klubowych wydarzeniach. W. Kristen w swojej wypowiedzi podsumował doświadczenia z organizacji wspólnego rajdu do źródła Olzy oraz omówił genezę i zachęcał do udziału w Żywocickich Rajdach Pamięci. Swoją wypowiedź poparł bardzo sugestywnie zadeklamowanym wierszem W. Młynka o ojcowiźnie. H. Twardzik w ciepłych słowach też wspomniała nasze kontakty i wspólne dokonania, które mogą być wzorem transgranicznej współpracy.

Następny punkt programu w całości był poświęcony sprawom Terenowego Referatu Weryfikacyjnego. Szef referatu - „Skryba” A. Nowak - szczegółowo poinformował o zdobytych odznakach (łącznie z zakresu turystyki kolarskiej 29 sztuk i górskiej 8 sztuk, co daje w sumie 37 sztuk) i wraz z R. Mazurem wręczyli je zdobywcom. Skryba od szefa Człapoków - M. Prawdzika odebrał zdobytą przez siebie odznakę turystyki pieszej przyznaną przez ten zacny klub.

Teraz przystąpiliśmy do ogłoszenia wyników klubowych konkursów. Rozpoczął „Bystry” – J. Rezmer - sędzia konkursu Długodystansowca. Klasyfikacja w czołówce pewnie nie była zaskoczeniem. Po raz kolejny„Maratończyk” - A. Warpechowski zgubił cały nasz peleton i odjechał na odległość aż 13.156 km! Tym samym bezapelacyjnie zdobył pierwsze miejsce w swojej kategorii. Miejsce następne w tej kategorii Juniorów zajęli: „Wędrowniczek” - L. Szurman (5.554 km) i „Paparazzi” - P. Hamera (2522 km).

W kategorii seniorów zwyciężył: „Ziołowy” - A. Nowak (5.239 km) przed „Przyponem” - L. Nowakiem( 2.880 km) oraz „Miodzio” - H. Hanslem (2.248 km). W kategorii Pań najlepsza była „Szykowno” -B. Szarzec (2.048 km), następnie „Roztomiło” - K. Hansel (1.902 km) i „Czorno” - A. Wlach(1.500 km). W każdej kategorii miejsca do piątego włącznie zostały nagrodzone dyplomami.

Wyniki konkursu Najaktywniejszego kolarza sezonu 2015 podsumował „Kropelka” - W. Zmełty. Na podstawie rejestru ze strony internetowej ogłosił wszem i wobec, że w konkursie zwyciężył „Paparazzi” -P. Hamera (147 pkt), tuż za nim uplasował się „Wędrowniczek” - L. Szurman (144 pkt) oraz„Szykowno” - B. Szarzec (135 pkt). Wymienieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

W dyskusji nawiązując do ogłoszonych wyników zaznaczono, że konkurs na Najaktywniejszego turystę kolarza sezonu wymaga od uczestników sumienności w rejestrowaniu własnych dokonań, więc tym samym odzwierciedla wyniki tylko tych uczestników, którzy dbają o spełnienie wymogów regulaminowych. Ponadto głos zabrali m.in. „Wedrowniczek” - L. Szurman optując za uproszczeniem zasad wspomnianego konkursu, „Proszęjaciebie” - J. Stasik wnioskował za wystąpieniem do władz Urzędu Miasta Cieszyn w celu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów w naszym mieście oraz „Jędruś” - A. Słota apelując o wybór funkcji kronikarza, który mógłby się zająć prowadzeniem klubowej kroniki.

Wręczyliśmy również nieco zaległe wyróżnienia: K. Kasztura odebrał dyplom za prowadzenie kolarskich triathlonów, a „Ziołowy” - A. Nowak - dyplom za osiągnięcia w roku jubileuszowym Oddziału PTTK. Klub wystosował też pisemne podziękowanie Z. Fierli z PTTSu za dobrą współpracę Beskidzioków z Ondraszkami poparte nagrodą rzeczową, gdyż na ostatnim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym PTTSu wymieniony szef kolarzy niestety zrezygnował z pełnionej funkcji.

W ostatnim punkcie programu omówiliśmy kalendarium wypraw przewidzianych na jubileuszowy kolarski sezon a także planowane wydarzenia z tym związane. Podczas całego spotkania na ekranie można było podglądać wydarzenia omawianego sezonu dzięki prezentacji przygotowanej przez „Paparazziego” -P. Hamerę, a na stołach był przygotowany przez nasze panie mały poczęstunek.

Dzięki sprawnemu prowadzeniu obrad przez prezydium oraz zdyscyplinowaniu obecnych zakończyliśmy spotkanie się w przewidywanym czasie, a ostatnim jego akordem było wspólne odśpiewanie jubileuszowego hymnu Ondraszka. Teraz nic tylko czekać na wiosnę!

 

GALERIA ZDJĘĆ