XVII Rodzinny Rajd Rowerowy

Rechtór

31.08.2014

Dnia 31.08.2014r. od godz. 900 cieszyński rynek stał się miejscem spotkania kilku pokoleń rowerzystów, którzy korzystając z pięknej pogody zdecydowali się wyruszyć na trasę tegorocznej, już XVII edycji rajdu. Impreza była szeroko anonsowana w prasie lokalnej, portalu internetowym Ziemi Cieszyńskiej, plakatach informacyjnych na słupach ogłoszeniowych oraz w komunikacji miejskiej.

Celem imprezy nieodmiennie jest promocja czynnego wypoczynku na rowerze jako środka integrującego rodzinę, propagowanie oznakowanych tras rowerowych, poznanie uroków Ziemi Cieszyńskiej, a dodatkowo na tym rajdzie promowanie Roku Turystyki Rodzinnej w PTTK i realizacja hasła „Rowerzysto-bądź widoczny na drodze”. W skład Komitetu Honorowego weszli: pan Mieczysław Szczurek - Burmistrz Miasta Cieszyna, pan Tomasz Branny - Wójt Gminy Dębowiec na terenie której zorganizowano metę, oraz pan Jacek Tyczkowski - Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

Cieszył udział w rajdzie licznych wielopokoleniowych rodzin z Cieszyna i okolic a zwłaszcza dzieci i młodzieży. W rajdzie wzięły udział również grupy zorganizowane z klubów „Przerzutka” Zebrzydowice, „Wiercipięta” Jastrzębie Zdrój, LKS „Wiktoria” Hażlach, które wyróżniały się własnymi strojami organizacyjnymi. Uczestników imprezy wyposażyliśmy w specjalnie wyprodukowane odblaskowe chusty z okolicznościowym nadrukiem oraz opaski odblaskowe, które zgodnie z nowelizacją przepisów ruchu powinny być noszone również i przez pieszych użytkowników drogi. Elementy te na pewno przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa ich użytkowników. Sekretariat zorganizowany z członków Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” sprawnie uporał się ze sprawami organizacyjnymi. Konferansjerkę prowadził prezes klubu – Z. Pawlik.

O godz. 1000. wielobarwny peleton pilotowany przez straż miejską oraz policyjny radiowóz wyruszył na trasę. Trasa rajdu liczyła ok. 15 km i prowadziła przez Zamarski, Kostkowice do Dębowca gdzie w „Willi Słoneczna” państwa Małachowskich zorganizowano metę. Odpoczynek zaplanowano w Zamarskach w „Barze Źródełko”, gdzie uczestnicy otrzymali wyroby cukiernicze ofiarowane przez Oddział Olza firmy Mondelez Polska. Na mecie byli obecni gospodarze – którzy m.in. zaprezentowali produkowaną odzież sportową i alpinistyczną, a także pan Jacek Tyczkowski szef cieszyńskiego PTTK. Po konsumpcji posiłku przystąpiliśmy do realizacji zaplanowanych konkursów, których wyniki prezentujemy poniżej.

 • Konkurs dla dzieci „bieg w workach”
  • w grupie do lat 12 - Igor Wojacki,
  • w grupie do lat 8-10 - Paweł Wojacki,
  • w grupie 6-7 lat - Tosia Kania,
  • w grupie 4-latków Patryk Smyczek
 • Konkurs „rowerowy tor przeszkód” w kategorii dorośli
  1. Sławomir Sliż,
  2. Krystian Mrózek,
  3. Rafał Urbańczyk,
 • Konkurs „wymiana dętki ” w kategorii dorośli
  1. Sławomir Sliż,
  2. Krystian Smyczek,
  3. Waclaw Plisz,
  4. Zbigniew Pawlik,
  5. Piotr Delong
 • Konkurs rzut oponą
  1. Krystian Mrózek,
  2. Andrzej Nowak,
  3. Mariusz Bubik ( po dogrywce),
  4. Kacper Borus

Wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz kupony rabatowe ufundowane przez sponsorów. Najbardziej widowiskową częścią imprezy było wręczenie pucharów. Zdobyli je:

 1. W kategorii „Rodzina rajdowa” 5-osobowa rodzina państwa Smyczków. Puchar ufundował Burmistrz Miasta Cieszyna i został wręczony przez panią Alicję Wlach - radną miasta Cieszyna. Dodatkową nagrodą był voucher obiadowy ufundowany przez gospodarzy mety państwa Malachowskich.
 2. W kategorii „rajdowych seniorów” puchary ufundował wójt Gminy Dębowiec a wręczył pani Elzbiecie Macurze (urodzona w 1945 roku) i panu Adamowi Poloczkowi (urodzony w 1932 roku) obecny na mecie prezes PTTK. Dodatkowo seniorzy otrzymali kupony rabatowe ufundowane przez BTK Ondraszek.
 3. W kategorii „Rajdowego Juniora”, czyli najmłodszego rowerzysty, który samodzielnie pokonał trasę nagrodę rzeczową otrzymał Igor Bubik (urodzony w 2008 roku). Nagrodę ufundował TKK Ondarszek - organizator imprezy.
 4. W kategorii „Najliczniejsza grupa zorganizowana” puchar ufundowany przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” zdobyła 14-osobowa ekipa Ondraszka (byli to uczestnicy nie należący do komitetu organizacyjnego).
 5. W kategorii „Najmłodszy uczestnik rajdu” słodką niespodziankę odebrał Kornel Śliż (urodzony w 2013 roku), która podróżowała w foteliku na rowerze rodziców.

W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział ok.120 rowerzystów od najmłodszych adeptów turystyki rowerowej po seniorów, czyli przedstawicieli aż czterech pokoleń. Impreza została przygotowana i przeprowadzona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” z Cieszyna, i mogła zostać zrealizowana dzięki pomocy lokalnych instytucji oraz firm. Głównymi sponsorami byli:

 • Urząd Miejski Cieszyn
 • PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn
 • Urząd Gminy Dębowiec
 • Hurtownia „Beskid Plus” Cieszyn
 • Centrum Oświetleniowe „Styl” Cieszyn
 • Mondelez Polska S.A. Oddział „Olza” Cieszyn
 • Gabi-Pol sklep i serwis rowerowy W. Plisz Cieszyn
 • Pala&Pala sklep sportowy Cieszyn
 • Totem sklep i serwis rowerowy Cieszyn
 • BTK „Ondraszek” Cieszyn
 • oraz inni.

Wyżej wymienionym składam serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie, a Komitetowi Organizacyjnemu z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” z Cieszyna za zaangażowanie w przygotowanie oraz sprawne przeprowadzenie imprezy. Osobne podziękowanie składam funkcjonariuszom Policji oraz Straży Miejskiej w Cieszynie i służbie medycznej za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tej imprezy.

Z turystycznym pozdrowieniem, 
Zbigniew Pawlik 
Prezes TKK PTTK „Ondraszek”