Zebranie sprawozdawcze, rozstrzygnięcie konkursów sezonu 2013

Rechtór

24.01.2014

Jak co roku, w styczniu podsumowujemy dokonania minionego sezonu, w tym klubowe konkursy i zastanawiamy się nad planami na przyszłość. Od kilku lat w tym celu korzystamy z gościnnej sali SM Cieszynianka, gdzie w ten piątkowy wieczór zebrało się sporo Ondraszków i sympatyków. Wśród gości był też prezes oddziału PTTK J. Tyczkowski, a także M. Prawdzik z „Człapoków”, J. Makula z TJ „Slavoj” z Cz. Cieszyna, przybyły również delegacje z zebrzydowickiej „Przerzutki” oraz Towarzystwa Rowerowego ”Olza” przy PTTS-u w RCZ. Prowadzenie spotkania powierzyliśmy „Alipali” A. Pawlik, która już sprawdziła się w tej roli w ubiegłym roku.

Zgodnie z programem zaczęliśmy od sprawozdań. Ze sprawozdania prezesa wynikało, że klub mocno i efektywnie działał, tym samym omawiany sezon zaliczamy do udanych. Odbyły się prawie wszystkie zaplanowane wyprawy, a m.in. szacowne grono „prawdziwych Ondraszków” powiększyło się o „Czornóm” A. Wlach i „Unisono” M. Wlacha. Kolejno wysłuchaliśmy następnych sprawozdań: skarbnika, Komisji Rewizyjnej oraz TRW. Szef referatu A. Nowak poprosił prezesa Oddziału PTTK o wręczenie zdobytych odznak KOT. Warto zaznaczyć, że padło też kilka rekordów. Otóż L. Szurman „Wedrowniczek” zdobył aż 6 odznak turystyki kwalifikowanej, w tym dużą srebrną KOT, odznakę Wiślańskiej Trasy Rowerowej oraz zaliczył szlak małego rajdu Dookoła Polski. Decyzją zarządu klubu „Wędrowniczek” został dodatkowo uhonorowany specjalnym dyplomem oraz nagrodą rzeczową. Dyplom otrzymał również J. Lincer „Niezłomny”, za wymagające dużego wysiłku zdobycie dużej złotej KOT. A. Nowak „Ziołowy” zdobył z kolei kompletny zestaw transgranicznej beskidzkiej odznaki, ustanowionej w ubiegłym roku dzięki współpracy wiślańskiego oddziału PTTK oraz czeskich i słowackich odpowiedników.

Uroczystą oprawę miało wręczenie Honorowych Odznak 60-lecia Turystyki Kolarskiej w PTTK, którą z nadania w 2012r. otrzymali A. Słota ”Kepi” oraz W. Chromec, a w 2013r. Komisja Kolarska ZGPTTK przyznała je: B. Toman „Apanaczi”, J&J Rezmerom ”Ośce” i „Bystremu”, W. Zmełtemu ”Kropelce”, A. Nowakowi ”Skrybie” oraz Maryli B. Holisz ”Rozstrzapkowi”. Dodatkowo Oddział PTTK „Beskid Śląski” przyznał dwa dyplomy za wybitne zasługi w pracy Oddziału w roku sprawozdawczym. Otrzymali je, z rąk J. Tyczkowskiego, A. Nowak ”Skryba” za sumienne prowadzenie TRW oraz B. Toman „Apanaczi”, za rewelacją organizację autorskich wypraw. Następnie sędziowie konkursów przedstawili wyniki zmagań.

Konkurs na najaktywniejszego turystę-kolarza 47 sezonu

 1. Kazimierz Szewczyk „Gwarek” - 190pkt
 2. Zbigniew Pawlik „Rechtór” - 177pkt
 3. Jarosław Rezmer „Bystry” - 166pkt
 4. Beata Szarzec „Szykowno” - 145pkt

Sędzia konkursu, W. Zmełty, podkreślił wysokie poczucie fair-play „Bystrego”, który według pierwotnej punktacji przodował w tym konkursie. Zauważył jednak pewne błędy w punktacji, na które zwrócił uwagę sędziemu, co ostatecznie zmieniło układ na szczycie tabeli. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs "Długodystansowca sezonu 2013"

kategoria Panie

 1. Beata Szarzec „Szykowno” 3116 km
 2. Alicja Wlach „Czorno” 1323 km
 3. Barbara Nowak „Baska” 1115 km
 4. Jadwiga Rezmer „Ośka” 835 km
 5. Maryla Bilko-Holisz „Rozstrzapek” 694 km
 6. Alicja Pawlik „Alapala” 318 km

kategoria Panowie - seniorzy

 1. Henryk Nowak 11097 km
 2. Jan Stasik „Proszejaciebie” 3478 km
 3. Leszek Nowak „Przypon” 2872 km
 4. Andrzej Nowak „Skryba” 1289 km

kategoria Panowie - juniorzy

 1. Andrzej Warpechowski „Maratończyk” 14192 km !!!
 2. Andrzej Nowak „Ziołowy” 5251 km
 3. Leszek Szurman „Wędrowniczek” 4795 km
 4. Piotr Hamera „Paparazzi” 3807 km
 5. Kazimierz Szewczyk „Gwarek” 2634 km
 6. Jarosław Rezmer „Bystry” 1253 km
 7. Zbigniew Pawlik „Rechtór” 1235 km
 8. Marian Wlach „Unisono” 1150 km

Należy zaznaczyć, że po zsumowaniu przejechanych kilometrów okazało się, że łącznie przejechaliśmy przeszło 60.000 km, czyli objechaliśmy nasza planetę dookoła równika i do tego ze sporym naddatkiem. Z zestawienia wynika również, że prowadzący w obu klasyfikacjach panowie, swym wynikiem mocno odjechali do przodu od reszty peletonu. Zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszych uhonorowano pamiątkowymi dyplomami. Goście w swoich wystąpieniach podkreślili udaną współpracę z Ondraszkiem. Byli to H. Franek z „Przerzutki”, Z. Firla z TR „Olza” i J. Makula z TJ Slavoj, który zaproponował wspólną organizację imprez rowerowych. J. Tyczkowski zwrócił uwagę, że nasz klub dzięki prężnej działalności, należy do czołówki w Oddziale. Ma również swojego przedstawiciela we władzach oddziału w osobie Z. Pawlika „Rechtora”. Jednocześnie podziękował za tak aktywny sezon i życzył następnych sukcesów.

Po dyskusji większością głosów przyjęliśmy też trzy uchwały:

 • przesunięciu do grona sympatyków tych klubowiczów, którzy nie płacą od dłuższego czasu składek,
 • odwyższeniu składek klubowych,
 • wprowadziliśmy modyfikację regulaminu konkursu na najaktywniejszego turystę – kolarza sezonu.

Na podstawie otrzymanych kalendarzy – sklerotników, omówiliśmy propozycje na następny rok, przy czym niektóre z nich twórczo rozwinął poprzedni prezes klubu A. Słota ”Kepi”. Bardzo sympatycznym punktem programu była multimedialna prezentacja wydarzeń ubiegłorocznego sezonu, którą przygotował „Rechtór” na podstawie własnej kolekcji zdjęć. Tak bogaty program udało się zrealizować i zakończyć w zapowiadanej porze, w czym wielka zasługa prowadzących oraz zdyscyplinowania zebranych. Teraz pozostaje tylko czekać na wiosnę i zapowiadane w programie atrakcje. Choć właściwie sezon można byłoby już rozpoczynać, bo mimo, że styczeń w kalendarzu, to za oknami ciepło i bezśnieżnie.