7. Rajd Rowerowy "Przyjazna Granica"

Rechtór

23.06.2012

Siódmy Rajd Rowerowy "Przyjazna Granica" organizowany przez Komisję Kolarską z Oddziału PTTK "Ziemia Raciborska" w Raciborzu odbył się w tym roku w Cieszynie. W związku z tym nasz Ondraszek poproszony został o opracowanie trasy rowerowego zwiedzania miasta i jednocześnie pełnienia roli przewodników. Tego zadania podjęli się Rechtór i Wędrowniczek. W umówionym miejscu spotkaliśmy się z prawie trzydziestoma uczestnikami zlotu - w większości z Raciborza i Radlina. Część naszych rowerowych gości znaliśmy dobrze z tras niedawno zakończonego zlotu przodownickiego w Łodzi.

Zaczynając pod pomnikiem Mieszka I - założyciela dynastii cieszyńskich Piastów przejechaliśmy na rowerach przez kilka wieków historii aż po współczesność - którą reprezentowała otwarta w tym miesiącu rowerowo-piesza kładka na Olzie. Atrakcji było sporo: zwiedziliśmy oba Cieszyny (Polski i Czeski), spojrzeliśmy na panoramę miasta z wieży piastowskiej i zaglądaliśmy też do strzelnic bunkra w Boguszowicach. Na zakończenie w Cieszyńskim Browarze Mieszczańskim zorganizowaliśmy konkurs z nagrodami z wiedzy krajoznawczo-historycznej przekazanej w trakcie tej wyprawy. Jak się później okazało - nasi goście bardzo pilnie chłonęli wiadomości przekazywane na trasie.

Na zakończenie tego udanego dnia ustaliliśmy, że w najbliższej przyszłości wpadniemy do Raciborza z rewizytą.