XV Jubileuszowy Rodzinny Rajd Rowerowy

Rechtór

17.06.2012

Dnia 17.06.2012r. o godzinie 9.00 cieszyński rynek, udekorowany okolicznościowymi transparentami, stał się miejscem spotkania kilku pokoleń rowerzystów. Zdecydowali się oni wyruszyć na trasę tegorocznej, jubileuszowej edycji rajdu. Impreza była szeroko anonsowana w lokalnej prasie, portalu internetowym Ziemi Cieszyńskiej, plakatach informacyjnych w cieszyńskich placówkach oświatowych, na słupach ogłoszeniowych oraz w autobusach MZK. Była też ujęta w dwujęzycznym kalendarium imprez kulturalnych Cieszyna, wydawanym przez Miejskie Centrum Informacji i Promocji.

Celem imprezy nieodmiennie jest promowanie czynnego wypoczynku na rowerze, jako środka integrującego rodzinę. Ważne jest także reklamowanie oznakowanych szlaków rowerowych, jako jedynych bezpiecznych dróg dla rowerzystów, poznawanie uroków Ziemi Cieszyńskiej oraz realizacja hasła PTTK, które ogłosiło rok 2012 rokiem Propagowania Turystyki Rowerowej. Swój udział w Komitecie Honorowym potwierdzili: p. Mieczysław Szczurek - Burmistrz Miasta Cieszyna, p. Krzysztof Glajcar - Wójt Gminy Goleszów, p. Ryszard Mazur - Prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Głównym sponsorem rajdu był Bank BGŻ S.A., którego reprezentowała p. Beata Grabowy - Dyrektor Oddziału BGŻ w Cieszynie.

Wśród rowerzystów wyróżniały się liczebnością drużyny z Towarzystwa Turystyki Rowerowej „Cyklista” z Przecieszyna k/Brzeszcz oraz Klubu Kolarskiego „Przerzutka” z Zebrzydowic. Obecni byli też przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Sportowego „Beskid Śląski” w Czechach oraz Polskiego Związku Głuchych. Cieszył udział w rajdzie licznych wielopokoleniowych rodzin z Cieszyna oraz innych, nawet odległych miejscowości.

Uczestników imprezy, ubranych w rajdowe okolicznościowe koszulki, powitali gospodarz miasta, szef oddziału PTTK oraz organizator-Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” z Cieszyna. Po przedstawieniu zasad udziału w imprezie, o godz. 10.00, na sygnał Burmistrza, prawie 200 - osobowy peleton pilotowany przez policyjny radiowóz, przy akompaniamencie rowerowych dzwonków, wyruszył na trasę. Trasa rajdu liczyła ok. 20km i prowadziła przez Puńców, Dzięgielów i Goleszów, wykorzystując oznakowane szlaki rowerowe, które choć miejscami prowadziły mocno pod górkę, były bardzo malownicze ze względu na piękne beskidzkie panoramy. Na półmetku przy OSP w Dzięgielowie uczestnicy zregenerowali siły dzięki wafelkom z cieszyńskiego oddziału firmy Kraft Food Polska.

Meta została zorganizowana w Domu Ludowym im. Spadochroniarzy Cieszyńskich w Goleszowie-Równi, gdzie na wszystkich czekał smaczny żurek przygotowany bezpośrednio na miejscu. Przybyłych przywitali gospodarze gminy: p. Krzysztof Glajcar – wójt, p. Karol Lipowczan - radny i jednocześnie Przewodniczący Towarzystwa Ziemi Goleszowskiej, a także wiceprezes Związku Polskich Spadochroniarzy. Jako gospodarz Domu Ludowego przybliżył przybyłym dzieje spadochroniarzy z pochodzących z tego regionu. Tematyce tej jest poświęcona stała wystawa w Domu Ludowym, którą można było przy okazji zwiedzić. Realizując założony program dydaktyczny przedstawiciel policji zaprezentował niedawno wprowadzone zmiany w przepisach ruchu drogowego, które dotyczą rowerzystów. Następnie rozegrano konkursy rekreacyjne z nagrodami, w których zwycięzcami zostali:

 • Konkurs dla dzieci „bieg w workach” do lat 12:
  1. Dominik Ploch,
  2. Arkadiusz Koziorowski,
  3. Aleksandra Gabzdyl
 • Konkurs „rowerowy tor przeszkód” kat. do lat 12:
  1. Mateusz Ploch,
  2. Radosław Gabzdyl,
  3. Magdalena Nowak
 • Konkurs „rowerowy tor przeszkód” w kat. open:
  1. Adrian Soter,
  2. Tomasz Juroszek,
  3. Damian Kulas
 • Konkurs „łowienia rybek”:
  1. Damian Kulas,
  2. Roman Zachurzok,
  3. Marcin Kulijewicz

Przedstawiciele Głównego Sponsora Rajdu, przygotowali i przeprowadzili pomysłowy konkurs na hasło promujące bezpieczną jazdę na rowerze, poprzez rozwinięcie zdania: „Jeżdżę z głową, ponieważ…”. Uczestnicy w tej rywalizacji wykazali się ogromną pomysłowością, a najlepsze hasła zostały nagrodzone. Miło dodać, że wśród laureatów tego konkursu było dwóch członków klubu Ondraszek: p. Danuta Bieda oraz p. Alicja Wlach. Ciekawy był również konkurs znajomości cieszyńskich zaułków na podstawie zestawu dawnych fotografii autorstwa niżej podpisanego. W tym konkursie nie prowadzono eliminacji, jednakże w zamian za drobne pamiątki, można wykazać się wiedzą na ten temat , co jak się później okazało nie było prostym zadaniem.

Najbardziej widowiskową częścią imprezy było oczywiście wręczenie przygotowanych pucharów. Zdobyli je :

 1. W kategorii „Najliczniejsza rodzina rajdowa”: ośmioosobowa rodzina p. Koziorowskich i Plochów z Chorzowa. Puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Cieszyna został wręczony przez p. Ryszarda Mazura – sekretarza miasta.
 2. W kategorii „Senior” oraz „Seniorka” rajdu: p. Helena Wiśniewska i p. Władysław Chromec z Cieszyna. Puchary ufundował i wręczył p. Krzysztof Glajcar – wójt Gminy Goleszów.
 3. W kategorii „Rajdowy Junior”, czyli najmłodszy rowerzysta, który samodzielnie przejechał trasę, zwyciężył Maciek Nowak. Otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Głównego Sponsora Banku BGŻ z Cieszyna. Nagroda została wręczona przez p. Beatę Grabowy - Dyrektora Oddziału BGŻ z Cieszyna.
 4. W kategorii „Najliczniejsza grupa zorganizowana”: z obu wspomnianych zespołów liczniejsza była 21-osobowa ekipa „Przerzutki” z Zebrzydowic. Puchar ufundowany przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” przekazał p. Ryszard Mazur - Prezes Oddziału.
 5. W kategorii „Najmłodszy uczestnik rajdu”, słodką niespodziankę odebrała Hania Matusiak z Cieszyna, która podróżowała na rowerze wraz z rodzicami.

Ostatnim emocjonującym wydarzeniem rajdu było losowanie loterii fantowej, którą przeprowadzono rozdając fanty ofiarowane przez sponsorów. W tegorocznej edycji rajdu wzięło udział ok. 200 rowerzystów, od najmłodszych adeptów turystyki rowerowej po seniorów, czyli przedstawiciele aż czterech pokoleń .

Impreza, tak jak poprzednie edycje, została przygotowana i przeprowadzona przez Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” z Cieszyna i mogła zostać zrealizowana dzięki pomocy następujących instytucji oraz firm:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Główny Sponsor Rajdu
Urząd Miejski Cieszyn Cieszyn
PTTK Oddział „Beskid Śląski” Cieszyn
Urząd Gminy Goleszów
PSS „Społem” Cieszyn
Hurtownia „Beskid Plus” Cieszyn
Centrum Oświetleniowe „Styl” Cieszyn
Kraft Food Polska S.A. Oddział „Olza” Cieszyn
PHU Andrzej Gąsior Cieszyn
BTK „Ondraszek” Cieszyn 
oraz innych

Wyżej wymienionym składam serdeczne podziękowania za okazane wsparcie, a działaczom z Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK „Ondraszek” z Cieszyna za zaangażowanie w przygotowanie oraz przeprowadzenie imprezy. Osobne podziękowania składam funkcjonariuszowi policji i służbie medycznej, za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rajdu oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesu tej imprezy.

Z turystycznym pozdrowieniem.