Rajd Rowerowy Osób Niesłyszących

Rechtór

14.08.2010

Trasa rajdu prowadziła z Goleszowa do Górek Wielkich. Uczestnikami byli kolarze z Koła Terenowego Cieszyn. Trzeba dodać, że PZG Koło Terenowe Cieszyn aktywnie uczestniczy w naszych Rowerowych Rajdach Rodzinnych, a p. Aneta Ogierman na mecie ostatniego rajdu uczyła nas jezyka migowego.