Zebranie sprawozdawczce z XLI sezonu za rok 2007

Rechtór

1.02.2008

Wici zostały już dawno rozesłane, więc w sali "Nasz kącik" zebrała się spora grupa Ondraszków, w tym K. Sumera i W. Nowak aż z Bielska-Białej, aby podsumować zakończony XLI sezon kolarski oraz debatować nad propozycjami sezonu, który jest przed nami. Na zebranie przybyli również zaproszeni goście: Oddział PTTK reprezentował wiceprezes H. Więzik, z bratniej organizacji PTTS obecna była delegacja B. Fukała i Z. Fierla, natomiast z MK PZKO Cierlicko-Kościelec przybył sam prezes J. Przywara. Przewodzenie obradom powierzono A. Nowakowi, a sekretarzem wybrano J. Gracyasz.

Rozpoczynając spotkanie chwilą ciszy uczciliśmy pamięć naszego zacnego kolegi M. Palowskiego, który zmarł w lipcu ubiegłego roku. Zgodnie z porządkiem obrad Z. Pawlik złożył obszerne sprawozdanie z działalności klubu w ubiegłym roku, B. Toman zreferowała stan naszych finansów, a J. Pawlik przedstawiła działanie Komisji Rewizyjnej. Zarówno sprawozdanie prezesa jak i stan finansów tchnęło optymizmem. Zrealizowaliśmy, a nawet przekroczyliśmy wszystkie nasze ubiegłoroczne zamierzenia, nie licząc świetnej propozycji obozu kolarskiego wzdłuż Odry, który z braku chętnych nie został przeprowadzony.

W imieniu władz Oddziału PTTK H. Więzik przekazał bardzo pozytywną ocenę naszej działalności i podziękował za efekty ubiegłorocznego sezonu, J. Przywara dziękując za wspólnie zorganizowane imprezy zaprosił nas na Zielone Świątki do Cierlicka, natomiast B. Fukała w imieniu własnym jak i PTTS-u podziękował za dobrą współpracę i przekazał nam wspaniały śpiewnik J. Wierzgonia "Śpiewajmy wszyscy" z dedykacją autora oraz własną jak również dowcipnie - wierszem "po naszymu" przedstawił nasze kolarskie kontakty. Dziękujemy!.

W. Zmełty - główny sędzia w permanentnym konkursie klubowym na "Najaktywniejszego turystę kolarza sezonu" przedstawił ostateczną konkursową klasyfikację i punktację. A zatem zgodnie z wymogami regulaminu konkursu: Najaktywniejszym Turysta Kolarzem Sezonu 2007 jest: Zbigniew Pawlik "Rechtór", na drugim miejscu uplasował się: Andrzej Gojniczek "Rogulka", a na trzecim Andrzej Nowak "Skryba". w kategorii młodzieżowej - pierwsze miejsce zajęła Justyna Pawlik a drugie Miachał Gracyasz.

Wymienieni otrzymali z rąk wiceprezesa oddziału PTTK nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Następnie wręczono odznaki KOT które zostały w ubiegłym sezonie zweryfikowane. Otrzymali je:

  • Duża Srebrna: J.Gracyasz, St.Pawlik
  • Duża Brązowa: A.Warpechowski.

Następnie przedstawiono propozycje programowe, które co warto podkreślić są sumą uzgodnionych propozycji Ondraszka i PTTS-u. W panelu dyskusji przedstawiono propozycję zmiany regulaminu konkursu klubowego, uwzględniającego punktację również indywidualnych wypraw klubowiczów. Głosowanie wykazało, że zdecydowana większość zebranych popiera to rozwiązanie. Przedstawiono także korzyści płynące z przynależności do PTTK (ubezpieczenie, rabaty), a skarbnik miał pełne ręce roboty aby obsłużyć wszystkich wpłacających składki. Zebranie zakończyła wspólna fotografia do rodzinnego albumu.