Jubileusz 40-lecia działalności TKK „Ondraszek” cz.III

Rechtór

25.11.2006

W tym zabytkowym wnętrzu odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone jubileuszowi 40-lecia działalności Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK "Ondraszek" oraz 54 rocznicy powstania Komisji Kolarskiej przy Oddziale PTTK "Beskid Śląski". Sala została przyozdobiona emblematami PTTK, logo klubowym a także zorganizowano mini wystawę klubowych pamiątek w tym kilkunastu tomów nadal prowadzonej kroniki, a na telewizyjnym ekranie przewijały się zarejestrowane ważne dla klubu wydarzenia. Dla zainteresowanych specjalnie udostępniono również Muzeum Cieszyńskie, które grupowo można było zwiedzić przed rozpoczęciem obrad.

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele władz miasta, powiatu, Zarządu Głównego PTTK, Zarządu Oddziału PTTK "Beskid Śląski", Koła Przewodników i klubów PTTK, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości, redakcji magazynu "Cykloturysta" oraz liczne grono klubowiczów, a także tych, którzy z klubem związali część swego życia choć aktywnie już nie działają. Spotkanie, zgodnie z tradycją otwarto śpiewając "Ondraszkowy hymn".

Posiedzenie było okazją do podsumowania bogatej i różnorodnej działalności klubu. Emilia i Władysław Sosna którzy założyli "Ondraszka" w 1966r. zaprezentowali początki turystyki kolarskiej na terenie Ziemi Cieszyńskiej, okoliczności powstania klubu i jego dokonania w okresie przewodzenia klubowi tj. do roku 1979. Ich następca Andrzej Słota, który wówczas przejął funkcję prezesa przedstawił dalsze dzieje Ondraszka a zwłaszcza bogatą i różnorodną działalność na polu krzewienia turystyki kolarskiej kończąc na udanej organizacji w czerwcu br. 46. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej "Ziemia Cieszyńska". Następnie Zbigniew Pawlik naświetlił ciekawe fakty związane z współpracą z organizacjami i klubami turystycznymi po obu stronach granicy a także statystyczny obraz klubowej działalności.

Spotkanie jubileuszowe stanowiło również właściwą oprawę dla przekazania wyróżnień. Burmistrz Miasta Cieszyna Bogdan Ficek oraz Starosta Powiatu Witold Dzier-żawski, którego reprezentował Janusz Król przekazali klubowi listy gratulacyjne, Komisja Kolarska ZGPTTK reprezentowana przez wiceprzewodniczącego komisji Stanisława Karugę z Katowic przekazała okolicznościowe pismo oraz dyplom uznania, Prezes Oddziału PTTK "Beskid Śląski" Ryszard Mazur odczytał list gratulacyjny, a za organizację wspomnianego zlotu uhonorował klub pięknym pucharem, przedstawicielka Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości przekazała okolicznościowy list z symbolicznym logo Zamku. Wzruszające życzenia na ręce prezesa klubu złożyli również: Władysław Orszulik reprezentujący Koło Przewodników PTTK oraz Macierz Ziemi Cieszyńskiej, redaktor naczelny magazynu "Cykloturysta" Lesław Dynak, Mieczysław Prawdzik z cieszyńskich "Człapoków" oraz szefowie zaprzyjaźnionych klubów kolarskich Jan Geresz z "Defektu" z Żywca i Stanisław Skoneczny z "Wandrusa" Żory .

szczególna chwila była również okazją do podziękowania się za długoletnie wsparcie oraz okazaną pomoc. Najwyższym wyróżnieniem czyli tytułem "Honorowego Członka TKK Ondraszek" i pamiątkową statuetką zarząd klubu uhonorował Emilię i Władysława Sosnów oraz Ryszarda Mazura. Warto wspomnieć, że dotychczas przyznano tylko cztery takie wyróżnienia. Instytucjom samorządowym oraz firmom, które w różny sposób wspomagały działalność klubu zarząd podziękował dyplomami uznania, natomiast zebrani otrzymali na pamiątkę imienne dyplomy oraz specjalnie wykonaną jubileuszową odznakę.

Warto również nadmienić, że na spotkaniu odbyła się także promocja książki "40 lat z Ondraszkiem" autorstwa kolegium redakcyjnego pod przewodnictwem Władysława Sosny. Opracowanie zawiera bogate kompendium wiedzy zarówno na temat klubu jak i turystyki kolarskiej na Ziemi Cieszyńskiej, kalendarium wydarzeń oraz zestawienie klubowego składu osobowego, noty biograficzne tych, którzy odeszli na zawsze, a także wspomnienia z kolarskich szlaków i osobiste poglądy klubowiczów na swą rowerową pasję.