Zebranie sprawozdawczo–wyborcze

Rechtór

7.01.2005

Zgodnie z komunikatem dnia 7.01.2005r. odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze klubu. Obecnych było 32 członków klubu oraz działającego przy klubie koła PTTK nr 8. Macierzysty Oddział PTTK ”Beskid Śląski” reprezentował kol. H.Więzik, natomiast kol. St. Radomski - Regionalną Radę Turystyki Kolarskiej Woj. Śląskiego.

Na zebraniu podano wyniki permanentnego konkursu na „Najaktywniejszego turystę kolarza ubiegłego sezonu”. „Medalowe” - najwyższe miejsca za sezon 2004-XXXVIII w historii „Ondraszka” zajęli:

 1. miejsce kol. Zbigniew Pawlik – „Rechtór”
 2. miejsce kol. Piotr Holisz – „Śmig”
 3. miejsce kol. Maryla Biłko-Holisz – „Rozstrzapek”

Zwycięzców uhonorowano dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Należy dodać, że punktację prowadzono wg zmienionego, aktualizowanego regulaminu. Kol.St.Radomski wręczył „Odznakę za zasługi dla turystyki kolarskiej woj. śląskiego” dla:

 1. Kol. Barbary Toman
 2. Kol. Władysława Zmełtego
 3. Kol. Maryli Biłko-Holisz

Doceniając tym samym wkład odznaczonych klubowiczów w rozwój turystyki kolarskiej w naszym województwie. Zaszczytną „Złotą honorową odznaką PTTK” odznaczeni zostali:

 1. Kol. Maryla Biłko-Holisz
 2. Lol. Włodzimierz Nowak

a uprawnienia przodownika nie podlegającego weryfikacji otrzymał kol. Piotr Holisz. Wręczono również zdobyte odznaki KOT, ”Dookoła woj. Bielskiego” oraz „Za wytrwałość”. Z powyższej statystyki wynika, że kol. Maryla Biłko-Holisz - klubowy „Roztrzapek” zdystansowała konkurencję pod względem ilości zdobytych wyróżnień.

W dalszej części zebrania, po wysłuchaniu sprawozdań, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz w tajnych wyborach wyłoniono członków zarządu na następną kadencję 2005-2008. W kolejności otrzymanych głosów są to:

 1. Władysław Zmełty
 2. Barbara Toman
 3. Zbigniew Pawlik
 4. Andrzej Nowak
 5. Małgorzata Ryszkowska
 6. Andrzej Słota
 7. Maryla Biłko-Holisz

Członkowie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:

 1. Barbara Nowak
 2. Janina Pawlik
 3. Zygmunt Szotek

Delegatami na Zjazd Oddziału PTTK wybrano:

 1. Andrzej Słota
 2. Zbigniew Pawlik

Jako prowadzący to odpowiedzialne z uwagi na wagę zagadnień zebranie, pragnę podkreślić duże zdyscyplinowanie oraz zaangażowanie wszystkich uczestników.