Regulamin Konkursu „Najaktywniejszego Turystę - Kolarza Sezonu 2018”

Rechtór

18.02.2018 r.

 

REGULAMIN KONKURSU
„NAJAKTYWNIEJSZEGO TURYSTĘ - KOLARZA SEZONU”
TURYSTYCZNEGO KLUBU KOLARSKIEGO „ONDRASZEK” CIESZYN

 

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. rowerowych, górskich i narciarskich i innych w których uczestniczy co najmniej TRZECH członków Klubu. Warunkiem uznania wycieczki jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT i innych zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do rejestru wycieczek.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT, GOT i innych zgodnie z zasadami zdobywania odznak oraz niezwłocznego wpisania jej do klubowego rejestru wycieczek.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:
 6.  

  Punktowane Wycieczki Rowerowe
  "R"
  jednodniowe
  Wycieczki Rowerowe
  "R"
  wielodniowe
  Wycieczki Górskie Wycieczki pozostałe
  z zakresu tur.kwalifik. PTTK
  Inne imprezy
  „I”
  Wycieczki klubowe
  Start 1 3 1 1 0
  Udział - za każdy dzień 2 2 1 1 1
  organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczkę - dla prowadzącego) 2 2 2 2 0
  Wycieczki indywidualne
  udział (za każdy dzień) 1 1 1 1 0
  opracowanie trasy (jednorazowo za każdą wycieczkę) 1 1 0 0 0

   

 7. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 8. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 9. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 10. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 11. Za zdobycie I,II,III miejsca w obu kategoriach zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, za miejsce IV i V - dyplomy pamiatkowe.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 13. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 01.02.2008r.
 14. Suplement dotyczący punktacji w. indywidualnych „G” oraz „N” został wprowadzony w 01.2009 i obowiązuje również na rok2008.
 15. Ustala się dzień 10 stycznia następnego roku po roku dla którego jest prowadzona kwalifikacja jako termin graniczny uzupełniania wszelkich danych mających bezpośrednio wpływ na wyniki konkursu. Wszelkie uzupełnienia otrzymane po tym terminie nie będą honorowane (wprowadzono 24.01.2014r).
 16. Ustala się następujące zasady gromadzenia danych w bazie informacyjnej konkursu (strona internetowa Klubu - zakładka: konkurs na najaktywniejszego turystę kolarza sezonu) – wprowadzono 24.01.2014r.:
  1. za wypełnienie konkursowej karty klubowych wycieczek są odpowiedzialni ich prowadzący,
  2. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek organizowanych przez inne kluby i stowarzyszenia w których biorą udział członkowie TKK Ondraszek odpowiedzialny jest członek zarządu klubu w niej uczestniczący, bądź w razie jego braku osoba, która doraźnie w wyniku uzgodnień między uczestnikami zostanie w tym celu wybrana,
  3. za wypełnienie karty konkursowej wycieczek indywidualnych odpowiedzialny jest jej organizator.
 17. Ustala się, że na równi z wycieczkami górskimi i narciarskimi będą punktowane i pozostałe wycieczki, których celem jest zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej PTTKw innych specjalnościach, dla których punktacja jest gromadzona w książeczkach (np. kajakarskie, piesze nizinne itp.) Wprowadzono w dniu 19.01.2018r.

 

Zarząd Klubu TKK "Ondraszek"