Regulamin Statuetki „Klubowa 50-tka” cdn.

Paparazzi

Ondraszek 50lat

 

 

 

Regulamin Statuetki „Klubowa 50–tka”
CELEM PROPAGOWANIA TURYSTYKI ROWEROWEJ ORAZ
TURYSTYCZNEGO KLUBU KOLARSKIEGO „ONDRASZEK”
USTANAWIA SIĘ WYRÓŻNIENIE „KLUBOWA 50-TKA”

 

 

 

 1. Aby zdobyć Statuetkę należy rejestrować ilość przebytych na rowerze km na wycieczkach klubowych i indywidualnych w roku 2017 i 2018 i dokumentować je zgodnie z zasadami zdobywania KOT (może to być ta sama książeczka, gdyż Statuetka jest zdobywana przy okazji zdobywania innych odznak turystyki kwalifikowanej).
 2. Ilość zebranych km po zakończeniu każdego sezonu zostaje odnotowana przez kapitułę Statuetki. Następnie ta liczba zostaje podzielona przez 50 uzyskując przeliczenie na punkty w rywalizacji.
 3. Ilość punktów zdobytych w kolarskich wyprawach klubowych (wpisanych do kalendarza imprez na dany sezon) mnoży się przez współczynnik 1,30.
 4. Ilość punktów zdobytych na kolarskich wyprawach indywidualnych pozostaje bez zmian (współczynnik 1,0).
 5. Do sumy zdobytych punktów w każdym roku dodaje się:
  • +6 pkt za udział w wycieczkach górskich indywidualnych (za każdą wycieczkę)
   Dokumentowanie udziału w wycieczkach górskich odbywa się w książeczkach GOT zgodnie z zasadami jej zdobywania.
  • +9 pkt za udział w klubowych wycieczkach górskich pieszych (za każdą wycieczkę);
  • +3 pkt za udział w klubowych spotkaniach (wigilijka, prelekcja, zebranie itp.)
   Udział powinien być udokumentowany wpisem na listę obecności.
 6. Punkty zdobyte w latach 2017 oraz 2018 sumuje się.
 7. Punktacja końcowa może zostać podwyższona przez kapitułę Statuetki w porozumieniu z Zarządem klubu do 10% zebranej ilości punktów, premiując w ten sposób wykazaną szczególną aktywność w realizacji klubowych inicjatyw.
 8. Kapitułę Statuetki stanowi dwuosobowy zespół weryfikacyjny mianowany przez Zarząd klubu.
 9. Statuetkę wraz z dyplomem otrzymują osoby które w kolejności zebrały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania zapasu Statuetek.
 10. Statuetkę mogą zdobywać członkowie TKK Ondraszek, członkowie PTTS oraz sympatycy klubu (osoby niezrzeszone).
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2017r.
 12. Statuetkę zdobywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 13. Osoby nieletnie zdobywać ją mogą wyłącznie pod nadzorem rodziców bądź opiekunów.
 14. Interpretacja regulaminu należy do Kapituły Statuetki oraz Zarządu klubu.
 15. Statuetka zostanie nieodpłatnie przekazana zdobywcom w sposób uroczysty na zebraniu sprawozdawczym klubu za rok 2018.

ŻYCZYMY WYŁĄCZNIE DOBRYCH PRZYGÓD I OWOCNEJ RYWALIZACJI