Konkurs na najaktywniejszego turystę sezonu (2012)

Zarząd Klubu

13.02.2012

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. wycieczkach innych niż wpisane do kalendarium imprez sezonu pod warunkiem, że: zostanie ogłoszona w klubowej stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl i na afiszu w klubowej gablocie w Cieszynie ul. Bobrecka 2a w terminie min.7 dni przed jej realizacją, zostanie określony prowadzący wycieczkę oraz będzie podany jej program.
  3. warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki.
 3. W konkursie punktowany jest również udział w wycieczkach indywidualnych.
  1. rowerowych pod warunkiem, że bierze w niej udział jednocześnie minimum DWÓCH uczestników, a wycieczki są zarejestrowane w książeczce KOT ( lub ewidencjonowane w inny sposób możliwy do sprawdzenia).
  2. pieszych górskich oraz narciarskich pod warunkiem, że bierze w niej udział jednocześnie minimum DWÓCH uczestników, a wycieczki są zarejestrowane w książeczce GOT ( lub ewidencjonowane w inny sposób możliwy do sprawdzenia).
 4. warunkiem przyznania punktów jest niezwłoczne wpisanie odbytej wycieczki do elektronicznego rejestru wycieczek dostępnego na stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl w zakładce „Konkurs na najaktywniejszego turystę sezonu”.
 5. Do punktacji niniejszego konkursu zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 6. Kryteria punktacji:

   

  PunktowaneWycieczki rowerowe jednodnioweWycieczki rowerowe wielodnioweWycieczki górskie pieszeWycieczki narciarskieInne imprezy
  Wycieczki klubowe
  Start 1 3 1 1 0
  Udział za każdy dzień 4 4 2 2 2
  Organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczkę dla prowadzącego) 2 2 2 2 0
  Wycieczki indywidualne
  Udział za każdy dzień 1 1 1 1 0
  Opracowanie trasy (jednorazowo za każdą wycieczkę) 1 1 1 1 0

   

 7. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 8. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 9. Wyniki konkursu mogą być również opracowane dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 10. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 11. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 13. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 04.02.2011r. Punkt 2b został uchwalony na zebraniu zarządu klubu w dniu 15.02.2011r., pkt. 3a, b uchwalono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 27.01.2012r.