Regulamin Konkursu na najaktywniejszego turystę - kolarza roku 2011

Zarząd TKK Ondraszek

20.02.2011

 1. Konkurs został ustanowiony celem aktywizacji klubowiczów, a udział w nim jest przywilejem wyłącznie członków klubu, którzy mają opłacone składki za rok którego rywalizacja dotyczy.
 2. W konkursie punktowany jest udział w wycieczkach klubowych:
  1. rowerowych, górskich, narciarskich oraz imprezach, zgodnie z kalendarium imprez sezonu. Za wpisanie wycieczki do klubowego rejestru odpowiada jej prowadzący.
  2. wycieczkach innych niż wpisane do kalendarium imprez sezonu pod warunkiem, że: zostaną ogłoszona w na klubowej stronie internetowej www.ondraszek.prv.pl oraz na afiszu w klubowej gablocie w Cieszynie ul. Bobrecka 2a w terminie min.7 dni przed jej realizacją, prowadzący zostanie określony osobowo oraz będzie podany program wycieczki.
 3. Punktowane są również rowerowe wycieczki indywidualne. Warunkiem przyznania punktów jest uzyskanie potwierdzenia w książeczce KOT zgodnie z zasadami zdobywania tej odznaki oraz wpisania jej do elektronicznego rejestru wycieczek na stronie internetowej jw.
 4. Do punktacji zaliczany jest udział TYLKO w imprezach i wycieczkach spełniających powyższe warunki.
 5. Kryteria punktacji:

  PunktowaneWycieczki rowerowe jednodnioweWycieczki rowerowe wielodnioweWycieczki górskie pieszeWycieczki narciarskieInne imprezy
  Wycieczki klubowe
  Start 1 3 1 1 0
  Udział za każdy dzień 4 4 2 2 2
  Organizacja oraz pilotaż grupy (jednorazowo za każdą wycieczkę dla prowadzącego) 2 2 2 2 0
   Wycieczki indywidualne
  Udział za każdy dzień 1 1 0 0 0
  Opracowanie trasy (jednorazowo za każdą wycieczkę) 1 1 0 0 0

 6. Weryfikację punktacji przeprowadza Sędzia Główny konkursu, którego powołuje Zarząd Klubu.
 7. W przypadku zdobycia równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje Zarząd Klubu przyznając dodatkowe punkty za aktywność.
 8. Wyniki konkursu opracowane będą również dla kategorii młodzieżowej (do 18 lat).
 9. Ogłoszenie wyników następuje na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu za rok którego konkurs dotyczy.
 10. Za zdobycie I, II, III miejsca w obu kategoriach przy ogłoszeniu wyników zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a za miejsce IV i V – pamiątkowy dyplom.
 11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do zarządu klubu.
 12. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym klubu w dniu 04.02.2011r.Punkt 2b został uchwalony na zebraniu zarządu klubu w dniu 15.02.2011r.